Kvietimai teikti paraiškas

ES misijų darbo programa atnaujinama. Aktyvūs kvietimai bus paskelbti 2024 m. I ketv.

  • Vėžys
  • Sveikas dirvožemis ir maistas
  • Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos
  • Iki 2030 m. atkurkime mūsų vandenyną, jūras ir vandenis