Apie mus

komanda

Trumpai apie mus

Nacionaliniai kontaktiniai atstovai (angl. National Contact Points) Europos Sąjungos ir asocijuotose valstybėse, savo šalių tyrėjams bei verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikiantys kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą dalyvauti programoje „Europos horizontas“.

Lietuvoje NCP tinklo veiklas vykdo Lietuvos mokslo taryba. Lietuvos NCP tinklą koordinuoja Lietuvos mokslo Taryba kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija.

NCP koordinatorės: Aurelija Povilaikė, Lietuvos mokslo tarybos NCP grupės vadovė, tel. +370 608 90 639, e.p. aurelija.povilaike@lmt.lt ir Aistė Vilkanauskytė, Studijų, mokslo ir technologijų departamento, Technologijų ir inovacijų skyriaus patarėja, tel. +370 687 37 745, e. p. aiste.vilkanauskyte@smsm.lt

Tikslas

Kiekvieno NCP veiklos tikslas – teikti pareiškėjams naujausią aktualią informaciją bei visapusiškas konsultacijas įvairiais programos taisyklių taikymo ir dalyvavimo joje klausimais.

Misija

Profesionaliai ir kokybiškai prisidėti prie „Europos horizonto“ programoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, siekiant, kad ši programa taptų žinoma ir atvira visiems potencialiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo sektoriaus ar veiklos srities.

Paslaugos

Dalyvavimo programoje konsultacijos

Konsultuoja dėl dalyvavimo programoje sąlygų, paraiškos rengimo ir teikimo, atlieka paraiškos vertinimą (ang. proof-reading)

Patarimai finansiniais ir administravimo klausimais

Pataria projektų vykdytojams finansiniais ir administravimo klausimais

Konsultacija horizontaliais klausimais

Konsultuoja pareiškėjus horizontaliais klausimais, kurių įtraukimas į paraišką yra būtinas (lyčių lygybė, poveikis, intelektualinės nuosavybės teisės, atviras mokslas, atsakingi tyrimai ir inovacijos, ES politika atitinkamoje teminėje srityje)

Viešojo ir privataus sektorių informavimas

Informuoja viešąjį ir privatų sektorius apie galimybes gauti finansavimą ir dalyvauti programoje

„Europos horizontas“ pareiškėjų konsultacija

Konsultuoja pareiškėjus „Europos horizontas“ sinergijomis su kitomis Europos programomis ir finansavimo mechanizmais (COSME, COST, EEN, ES struktūriniai ir investicijų fondai, EURAXESS, JRC, LIFE)

Organizavimas

NCP organizuoja mokymus ir seminarus, informacinius renginius.

Projektai, kuriuose dalyvauja NCP