Parama mokslo, asocijuotų verslo struktūrų narystei ir veiklai tarptautiniuose tinkluose, generuojančiuose iniciatyvas ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ tematikas

Šia priemone siekiama skatinti mokslo bei asocijuotų verslo struktūrų narystę ir veiklą tarptautiniuose tinkluose, generuojančiuose iniciatyvas ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ tematikas.

Finansuojama veikla – narystė ir veikla tarptautiniuose tinkluose, dalyvavimas institucinėse ir bendrai programuojamose Europos partnerystėse (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/695 10 straipsnyje), dalyvavimas tarptautinėse asociacijose (įskaitant dalyvavimą vienoje ar keliose vidinėse struktūrose ir (arba) darbo grupėse).


Galimi pareiškėjai:

  1. Mokslo ir studijų institucijos,
  2. Asocijuotos verslo struktūros (įskaitant klasterio koordinatorius).


Finansavimas:

Priemonę kuruoja Lietuvos mokslo taryba. Informaciją teikia Jolanta Sabestinaitė, tel. +370 675 66 729, el. p. jolanta.sabestinaite@lmt.lt ir Audrius Žvikas, tel. +370 679 56 443, el. p. audrius.zvikas@lmt.lt