Programos „Europos horizontas“ akceleravimo priemonės