Parama Lietuvos dalyvavimui tarptautiniuose Europos Sąjungos koordinavimo iniciatyvų projektuose kofinansuoti

Finansuojama veikla – ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) koordinavimo iniciatyvų veiksmai (mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmai, inovacijų veiksmai, koordinavimo ir paramos veiksmai, programos bendro finansavimo veiksmai) pagal programos „Europos horizontas“ antrą veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“ ir pagal Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“ (toliau – EH veiksmas), kuriems skirtas Europos Komisijos (toliau – EK) finansavimas ir reikalingas Lietuvos MSI kofinansavimas.

Galimi pareiškėjai:

Mokslo ir studijų institucijos (MSI), įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą

Finansavimas:

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – iki 200 000,00 Eur su PVM

Priemonę kuruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Informaciją apie priemonę teikia Marija Samavičiūtė, tel. +370 685 06 392, el. p. m.samaviciute@cpva.lt

Daugiau informacijos apie priemonę ir jos galimybes – CPVA puslapyje.