Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams

Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam  dalyvavimui Europos sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti

Finansuojamo veiklos:

  1. Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas – kelrodis suprantamas kaip pareiškėjo, planuojančio dalyvauti programos „Europos horizontas“ kvietimuose, strateginis dokumentas, apibrėžiantis jo tikslus ir siektinus rezultatus, atskleidžiantis stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes dalyvaujant programos „Europos horizontas“ kvietimuose, apimantis pagrindinius žingsnius ar etapus, priemones ir būdus, reikalingus tikslui pasiekti;

Tikslinės grupės:   

Mokslo ir studijų institucijos (MSI), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) , didelės įmonės (DĮ)

Galimi pareiškėjai:

Finansavimas:

Didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Priemonę kuruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Informaciją apie priemonę teikia Marija Samavičiūtė, tel. +370 685 06 392, el. p. m.samaviciute@cpva.lt

Daugiau informacijos apie priemonę ir jos galimybes – CPVA puslapyje.