Parama projektams, gavusiems EK kokybės ženklą (MSCA, EIC)

Parama mokslo ir MVĮ projektams, gavusiems Europos Komisijos kokybės ženklą, ir Marie Skłodowskos-Curie veiklos, Europos mokslo tarybos, Pažangos sklaidos ir mokslinių tyrimų erdvės teigiamai įvertintiems, tačiau dėl lėšų trūkumo negavusiems Europos Komisijos finansavimo projektams

Finansuojamo veiklos:

  1. ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) priemonės „Akceleratorius“ (angl. EIC Accelerator) projektų, pateiktų pagal finansavimo schemas: Tik dotacija (angl. Grant only), Dotacija, vėliau investicija (angl. Grant first), Mišrus finansavimas (angl. Blended finance), dotacijos komponento (angl. grant component), kuriems neskirtas Europos Komisijos (toliau – EK) finansavimas, bet suteiktas EK Kokybės ženklas (angl. Seal of Excellence), veikla;

Galimi pareiškėjai:

 – Mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos registrą (toliau – MSI)

– Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Finansavimas:

A: Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – iki 2 500 000 Eur, kuri turi sudaryti ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

B: 1. Europinėms stažuotėms – iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų);

2. Pasaulinėms stažuotėms – iki 300 000 Eur (trijų šimtų tūkstančių eurų).

Priemonę kuruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Informaciją apie priemonę teikia Marija Samavičiūtė, tel. +370 685 06 392, el. p. m.samaviciute@cpva.lt

Daugiau informacijos apie priemonę ir jos galimybes – CPVA puslapyje.