Svarbu ir aktualu: Jungtinės Karalystės prisijungimas prie „Europos horizonto“ programos

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) tampa „Europos horizontas“ (EH) programos asocijuotąja šalimi. JK tyrėjai galės dalyvauti Europos Sąjungos (ES) bendroje mokslinių tyrimų ir inovacijų EH programoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip kitų asocijuotųjų šalių tyrėjai, taip pat gauti EH programos finansavimą.

2023 m. gruodžio 4 d. žengtas galutinis žingsnis, siekiant šio tikslo – ES ir JK specialusis dalyvavimo ES programose komitetas priėmė politinį susitarimą dėl JK prisijungimo prie programų „Europos horizontas“ ir „Copernicus“.

Pateikiame trumpą JK dalyvavimo atmintinę (taikoma visais atvejais, išskyrus keletą teminių sričių kvietimų, skirtų tik valstybėms narėms, teikti paraiškas):

  • JK organizacijos gali būti EH projektų konsorciumų koordinatoriais;
  • Pagal minimalius reikalavimus, taikomus konsorciumo sudėčiai, JK organizacijos priskiriamos vienai iš trijų skirtingų juridinių asmenų iš trijų skirtingus reikalavimus atitinkančių šalių, jei bent vienas konsorciumo narys taip pat yra iš valstybės narės;
  • ES finansuos JK organizacijas, kaip projekto dalyvius/naudos gavėjus;
  • Europos inovacijų tarybos programos „EIC Accelerator“ atveju, JK organizacijos gali teikti paraiškas tik „EIC Accelerator“ programos dotacijos komponentui (angl. grant only) gauti;
  • JK delegatai gali dalyvauti programos komiteto posėdžiuose.

JK vyriausybės EH garantija išlieka aktyvi ir apima visus likusius EH kvietimus teikti paraiškas iki 2023 m. darbo programos pabaigos imtinai, nepaisant galutinio termino teikti paraiškas ar finansavimo sutarties pasirašymo datos.

NAUDINGA INFORMACIJA: