Primename apie projekto „NCP-WIDERA_NET“ pareiškėjams teikiamas paslaugas

Nacionalinius kontaktinius atstovus (NCP) vienijančio projekto  „NCP_WIDERA_NET“ tikslas – remti tarptautinių tinklų kūrimą, gerinti teikiamų paraiškų kokybę, didinti galimybes naudotis NCP teikiamomis kokybiškomis paslaugomis paraiškų rengimo procese. Šis projektas remia pažangos sklaidos ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros (angl. Widening Participation and Strengthening the European Research Area, Widening + ERA) sritį kuruojančių NCP gebėjimų tobulinimą bei įvairiomis priemonėmis skatina žemesnį dalyvavimą „Europos horizonto“ programoje rodančias Europos Sąjungos valstybes nares ir asocijuotas šalis (angl. widening countries) aktyviau įsitraukti į programą. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas „Europos horizonto“ programos II ramsčio „Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas“ bei Europos inovacijų tarybos programos „EIC Pathfinder“ paraiškoms ir partnerių paieškai.

NCP_WIDERA_NET„ projekto teikiamos paslaugos:

  • paraiškų vertinimas, atliekamas ekspertų iš įvairių šalių​,
  • finansinė parama ieškant partnerių​ (norintiems dalyvauti II ramsčio veiksmų grupių partnerių paieškos renginiuose),
  • ekspertų paieška paraiškų vertinimui (apmokama)​.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, norint pasinaudoti ekspertų paraiškų vertinimo paslauga, paraišką į sistemą rekomenduojame įkelti likus bent 20 dienų iki termino pabaigos, kadangi paraiškų vertinimo procedūra užtrunka.

Išsamesnė informacija apie teikiamas paslaugas parengtame dokumente.

Daugiau informacijos:

Ieva Budrienė
„Europos horizonto“ 3 veiksmų grupės ir WIDERA NCP
Tel. +370 684 03 247
El. p. ieva.budriene@lmt.lt