Nuo gegužės 8 d. atviri papildomi 6 veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ kvietimai teikti paraiškas

Gegužės 8 d. Europos Komisija paskelbė programos „Europos horizontas“ 6 veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ 2024 m. kvietimus teikti paraiškas keturioms papildomoms temoms. Kvietimų temos susijusios su augalų apsaugos ir klimato aspektais:

Paraiškas galimas teikti nuo gegužės 8 d. iki 2024 m. rugsėjo 24 d.

Išsamesnė informacija apie kvietimus pateikiama atnaujintoje 2023-2024 m. šeštos veiksmų grupės darbo programoje ar Paraiškų teikimo portale.

Daugiau informacijos:

Irena Kuzminskienė
„Europos horizonto“ 6 veiksmų grupės NCP
Tel. +370 608 90 644
El. p. 
irena.kuzminskiene@lmt.lt

Lina Liepytė
„Europos horizonto“ 6 veiksmų grupės NCP
Tel. +370 675 69 697
El. p. 
lina.liepyte@lmt.lt