Programos „Europos horizontas“ (EH) 2025-2027 m. strateginiame plane daugiau kaip 30 proc. biudžeto numatyta skirti klimato kaitos veiksmams. Klimato veiksmai apima ne tik kvietimus, susijusius su prisitaikymo prie klimato kaitos ir atsparumo didinimu, bet ir bendra ekologiško, tvaraus mokslo ir inovacijų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo koncepcija.

Baltijos šalys kartu su partneriais iš Izraelio birželio 6 d. 10:00-12:30 val. (EET) organizuoja nuotolinį tinklaveikos renginį, skirtą sustiprinti tarptautinį mokslo ir studijų, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo įmonių bei organizacijų bendradarbiavimą, siekiant įveikti besikeičiančio klimato keliamus iššūkius ir pasiūlyti sprendimus miestams ir regionams. 

Renginio tematika apima 4 kvietimų grupes, padėsiančias rasti partnerių 2024 metų kvietimuose:

  • Žalioji energetika (atsinaujinantys energijos šaltiniai, biokuras);
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos (pasirengimas neigiamam klimato kaitos poveikiui, visuomenės informuotumo didinimas, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai, įskaitant Naująjį europinį bauhauzą (miestų planavimas, taršos mažinimas ir judumas miestuose ir priemiesčiuose, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Tvarus judumas (transportas, logistika).

Maloniai kviečiame registruotis į renginį, kuris yra nemokamas. Renginio nuoroda bus atsiųsta nurodytu el. paštu.

Taip pat kviečiame parengti trumpą pristatymą apie savo organizaciją (tyrimų grupę) bei dominančias kryptis (kvietimus) EH programoje, kuriuo organizatoriai pasidalins su renginio dalyviais. Pristatymo šablonas bus išsiųstas užsiregistravusiems dalyviams.

Renginio programa.

Daugiau informacijos

Jolanta Revaitienė
„Europos horizonto“ ES misijų „Prisitaikymas prie klimato kaitos” ir „Sveikas dirvožemis ir maistas” NCP
Tel. +370 675 69 663
El. p. jolanta.revaitiene@lmt.lt