„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ – viena iš 5 Europos Sąjungos (ES) misijų. Pagrindinis ES misijos tikslas remti bent 150 Europos regionų, vietos valdžios institucijų ir bendruomenių, kad jos taptų atsparios klimato kaitai iki 2030 m.

Siekiant skleisti informaciją apie ES misiją bei skatinti pareiškėjus iš Baltijos šalių aktyviau dalyvauti ES misijos kvietimuose, Latvijos, Estijos bei Lietuvos mokslo tarybų Nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) atstovai 2024 m. sausio 17 d. organizuoja nuotolinį seminarą, kuris bus pirmasis renginių ciklo, skirto ES „Prisitaikymo prie klimato kaitos“ misijai, renginys.

Renginio metu susipažinsite su inovatyviais prisitaikymo prie klimato kaitos metodais, išgirsite Baltijos šalių atstovų sėkmės istorijas, dalyvaujant ES misijos kvietimuose. Taip pat bus galimybė išgirsti eksperto, vertinančio paraiškas, pastabas apie dažniausiai daromas klaidas bei patarimus projekto konkurencingumo didinimui.

Renginys vyks – 13:00-15:00 val. (EET).

Registracija.

Daugiau informacijos:

Jolanta Revaitienė
„Europos horizonto“ ES misijų NCP
Tel. +370 675 69 663
El. p. jolanta.revaitiene@lmt.lt