Programos „Europos horizontas“ partnerystės

Europos partnerystės yra vienas iš metodų, siekiant įgyvendinti programoje „Europos horizontas“ numatytus tikslus. Partnerystėmis papildoma esama politikos sistema, sprendžianti pasaulinius ir Europos Sąjungos (ES) uždavinius, dėl kurių įgyvendinimo susitaria ir įsipareigoja atitinkami sektoriai. Sprendžiant klimato ir aplinkos kaitos uždavinius, siekiant Europos technologinės lyderystės ir atviros strateginės autonomijos bei užtikrinant tvarų ir integracinį ekonomikos atsigavimą, nenuoseklios mokslinių tyrimų ir inovacijų srities pastangos turi būti nukreiptos į bendrą pertvarkos procesą.  

Naujos kartos ambicingų ir į tikslus orientuotų partnerysčių, prisidedančių prie ES politinių tikslų įgyvendinimo, pagrindiniai bruožai:

Partnerystės yra trijų tipų (lentelėje žemiau partnerystės su aktyviomis nuorodomis yra tos, kuriose dalyvauja Lietuva):

Daugiau apie Lietuvos mokslo tarybos kuruojamas institucines partnerystes galite rasti tinklapyje.

49 Europos partnerystės

Europos horizonto II veiklos sritis - Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas
CLUSTER 1: Health
CLUSTER 6: Food, Bioeconomy, Agriculture, …
III veiklos sritis - Novatoriška Europa
EIT (KNOWLEDGE & INNOVATION COMMUNITIES)
SUPPORT TO INNOVATION ECOSYSTEMS
II ir III veiklos
* Calls with opening dates in 2023-24
Institutionalised Partnerships (Art 185/7)
Institutionalised Partnerships / EIT KICs
Co-Programmed
Co-Funded